बाबावाक्यम्


मराठी साहित्य | मायक्रोकंट्रोलर व लिनक्सचे इंटरनेटवर प्रशिक्षण


" बाबावाक्यम् " वर तुमचं स्वागत.

चित्रा आणि प्रसाद मेहेंदळे यांच्यासह त्यांचे स्नेही, स्वतःच्या साहित्यकृती या संकेतस्थळावर सादर करतात.
तुम्हाला या संकेत स्थळावर लिहायचंय, किंवा इथल्या लेखनावर प्रतिक्रिया द्यायची आहे काय ?
मग पुढील इ-पत्त्यावर संपर्क साधा.

prasademail

प्रसाद मेहेंदळे (संपादक)