babaheader

बाबावाक्यम् च्या

"जीवन भाषा" वर तुमचं स्वागत.

प्रसाद, चित्रा मेहेंदळे आणि त्यांचे स्नेही आपल्या साहित्य कृति या संकेतस्थळावर सादर करतात.
या कृतींचा आस्वाद घेतल्यावर त्या बद्दलचे तुमचे मत तुम्ही
email
या पत्त्यावर पाठवू शकता.
धन्यवाद !
जर तुमच्या ब्राउजरवर हे संकेतस्थळ नीट दिसत नसेल तर याच साहित्यकृती इथे पाहता येतील.
तुम्ही आमच्या ऑन लाइन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटला भेट देऊ इच्छिता ? मग इथे क्लिक करा.

अनुक्रमणिका

कथा जीवन भाषा वाचाल तर वाचाल विज्ञान-तंत्रज्ञान-संगणक आरोग्य
एक होती ऊ निरोप्या वाचाल तर वाचाल टेक्नो इ स्कूल पार्किन्सन्स मित्र
आंधळ्यांच्या शोधात डोळस ईशावास्योपनिषद्

बोक्कोचान

विज्ञान दूत

बाखच्या पुष्पौषधी
सत्यनारायणाची कथा आइन्स्टाइनचा विश्वधर्म निरोप्या लिनक्स विषयी थोडेसे
कल्पना नदीच्या काठी अल्पतम उपभोक्ता संगणक आणि मराठी
विद्यार्थ्यांशी संवाद
सायकलस्वारी
खरेदीस नकार
वडिलांची कविता