बाबावाक्यम्


ईशावास्योपनिषद |

" बाबावाक्यम् " वर तुमचं स्वागत.

अतिप्राचीन तत्त्वज्ञाना पासून ते गेल्या काही शतकातील जीवन-वीरांच्या विचारांचा हा उहापोह.

तुम्हाला या संकेत स्थळावर लिहायचंय, किंवा इथल्या लेखनावर प्रतिक्रिया द्यायची आहे काय ?
मग पुढील इ-पत्त्यावर संपर्क साधा.

प्रसाद मेहेंदळे (संपादक)


मराठी ललित लेखनतंत्रज्ञान विषयक उपक्रममायक्रोकंट्रोलरचे इंटरनेटवर प्रशिक्षण