बाबावाक्यम् च्या

"जीवन भाषा" वर तुमचं स्वागत.

प्रसाद, चित्रा मेहेंदळे आणि त्यांचे स्नेही आपल्या साहित्य कृति या संकेतस्थळावर सादर करतात.
या कृतींचा आस्वाद घेतल्यावर त्या बद्दलचे तुमचे मत तुम्ही
prasad at babavakyam dot com
या पत्त्यावर पाठवू शकता.
धन्यवाद !
 या साहित्यकृती इथे पाहता येतील.
तुम्ही आमच्या ऑन लाइन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटला भेट देऊ इच्छिता ? मग इथे क्लिक करा.